Honor

S*Älvnäs Spinody Starlight Maxine       "MAXINE"
S*Älvnäs Spinody Starlight Maxine "MAXINE"

2016-03-27

A eller AB blod ej närare av B blod

Ej Cs gen bärare

PKdef Normal 


CH SE*Aanaina lady kontessa beatriz "Sigrid"
CH SE*Aanaina lady kontessa beatriz "Sigrid"

född 20161111

A eller AB blod ej närare av B blod

Ej Cs gen bärare

PKdef Normal